Maatlat Duurzame Veehouderij biedt nu ook fiscale subsidie voor paardenhouderij

Investeren in een duurzame paardenstal levert vanaf 2022 subsidie op. Om in aanmerking te komen voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil moet de stal voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

De MDV beoordeelt paardenstallen op het gebied van ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid. Op elk thema moet een minimumaantal punten worden behaald.

Belangrijke voorwaarden Maatlat Duurzame Veehouderij

De belangrijkste voorwaarden voor een MDV-stal voor de paardenhouderij zijn:

  • Per paard is de minimale leefruimte 12,3 m² en per pony 9,0 m².
  • 10% van de dierplaatsen is groter uitgevoerd dan 12,3 m² of 9,0 m².
  • Voor merries met veulen worden pas punten toegekend als de leefruimte 1,66 maal zo groot is als voor een individueel paard.
  • Bij individuele huisvesting zonder vaste uitloop: voor 20% van de dierplaatsen is een buitenuitloop aanwezig van tenminste 15 x 7,5 meter.
  • Bij individuele huisvesting met vaste uitloop: voor 5% van de dierplaatsen is een buitenuitloop aanwezig van tenminste 15 x 7,5 meter.
  • Alle dieren op het bedrijf worden gehuisvest met zicht op andere paarden binnen 30 meter én hebben vrij zicht via tenminste twee wanden van het verblijf.

Voorafgaand aan een subsidieaanvraag moet je een certificaat stalontwerp aanvragen. Hiervoor moet de stal voldoende punten behalen op de verschillende thema’s. Aanvragen van zo’n certificaat kan bij een door de Raad van accreditatie erkende instelling.

Subsidie voor paardenstal
Stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij komen in aanmerking voor fiscale subsidie. Om te beginnen mag de stal voor 75% willekeurig worden afgeschreven (Vamil). Daarnaast geldt een Milieu-investeringsaftrek van 27% van de investering. Hiermee mag je een flink bedrag aftrekken van de fiscale winst, waardoor je minder belasting betaalt.

Contact

Meer nieuws