Mogelijke vergoeding voor PAS melders

Er komt mogelijk een vergoedingsregeling voor de PAS-melders die kosten moeten maken voor de aanvraag voor een natuurbeschermingswetvergunning die ze tot 1 februari kunnen doen.

Het ministerie van LNV zegt hierover na te denken. Hoe die regeling er uit gaat zien en welke kosten vergoed worden, is nog niet bekend. Het ministerie zegt daar op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

De PAS-melders (in de landbouw zijn dat er ruim 3.300) moeten voor 1 februari de stukken op tafel leggen, die nodig zijn voor legalisering van hun situatie. Volgens adviseurs komt het legaliseringstraject in feite neer op een vergunningaanvraag. Hiervoor moeten zij onder meer hun referentiesituatie in beeld brengen en aantoonbaar maken dat ze recht hebben op die vergunning.

Kosten bij de boer

In de sector wordt positief gereageerd op deze stap, want er wordt ernst gemaakt met de legalisering. Maar er is ook flinke kritiek, met name op het feit dat de PAS-melders kosten moeten maken. In de meeste gevallen is immers een professionele adviseur nodig en die is gemiddeld snel één tot anderhalve dag bezig per bedrijf, schatten adviseurs.

Bert Lowijs van Alfa Accountants noemt de deadline ‘kort maar haalbaar’, maar zegt: “Er wordt wel veel van de ondernemer gevraagd. In feite legt de overheid de bal terug bij die ondernemer. Het had de overheid gesierd als ze zelf het probleem had opgelost voor die ondernemers, die er zelf niks aan kunnen doen dat ze in deze situatie zitten. Maar kennelijk is dat niet mogelijk.”

Rechtszekerheid

Boerenorganisaties LTO en NMV vinden dat de kosten sowieso niet op het bordje van de boer mogen komen. Gerbrand van ’t Klooster van LTO Nederland: “De overheid moet verantwoording nemen voor de situatie van deze ondernemers. Het gaat om rechtszekerheid.” Hij is ook bang dat het nog lang gaat duren voor de vergunningen afgegeven worden. “En daarnaast heb je nog de bedrijven die geen melding en geen vergunning hebben, buiten hun schuld om.”

Er is nog een kritiekpunt. Niet elke PAS-melder is per definitie veilig. Wie de activiteiten waar de melding over ging, nog niet gerealiseerd heeft, heeft mogelijk alsnog een probleem. Adviseur Steven van Westreenen: “Op zich is het goed dat dit proces nu loopt. Maar vooral het feit dat ondernemers moeten aantonen dat ze recht op die vergunning hebben, kan voor sommigen best lastig zijn. Een hele klus om de stukken daarvoor te verzamelen.”

Bezwaren

Unaniem bij belangenbehartigers en adviseurs is de angst dat MOB of anderen bezwaar gaan maken tegen de vergunningen die straks afgegeven worden. De vergunningen die afgegeven worden, staan hoe dan ook zes weken open voor bezwaar bij de rechter.

Bron: foodagribusiness.nl

Contact

Meer nieuws