Nieuwe innovaties op de RAV-lijst; houden deze technieken wel stand bij de rechter?

De Lely Sphere heeft een definitieve emissiefactor gekregen en komt daarmee op de zogenoemde RAV-lijst voor emissie-reducerende technieken. Maar dat een RAV-lijst nog geen juridisch zekerheid biedt, bleek wel uit de uitkomsten van rechtszaken waarbij enkele vloeren geen stand hielden. Houden deze nieuwe technieken wel stand? Melkvee legde deze vraag neer bij Nick Stap, adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling bij VanWestreenen.

In september 2022 deed de Raad van State een uitspraak dat er te veel onzekerheid is over de emissiebeperking van twee emissiearme vloeren in rundveestallen. Deze uitspraak deed veel stof opwaaien. Melkveehouders die geïnvesteerd hebben in een dergelijke emissiearme vloer, en daarmee denken aan hun verplichting te hebben voldaan, komen daarmee bedrogen uit. Ook de goedkeuring van andere emissiearme vloeren zou daarmee zomaar op de helling komen te staan.

Deze week maakte Lely bekend dat de Sphere, een techniek waarbij ammoniakdampen onder de kelder worden afgevangen en door een luchtwasser gaat, met een definitieve emissiefactor op de RAV-lijst komt. De Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) is gebaseerd op de Wet ammoniak en veehouderij (WAV). Op deze lijst komen alle technieken met een emissiefactor waaruit blijkt hoeveel de betreffende technieken aan ammoniakreductie realiseren. Het overgrote deel van deze lijst bestaat uit vloeren. Lely is een van de eerste die de ammoniakreductie op een andere manier realiseren. Ook het CowToilet van Hanskamp en de Gazoo van JOZ zijn een eind op weg voor een definitieve erkenning op de RAV-lijst.

Duidelijk verschil met vloeren
De uitspraak van de Raad van State geeft veel onzekerheid bij melkveehouders. Kunnen ze met een gerust hart in een stikstof reducerend systeem investeren die op de RAV-lijst staat? En hoe zit het met de nieuwe technieken? Voor Nick Stap van Westreenen is er een duidelijk verschil tussen de nieuwe technieken en de vloeren. „Bij bijvoorbeeld de Lely Sphere wordt aantoonbaar stikstof afgevangen. Daarmee is het juridisch vrij hard te maken dat de stikstofreductie ook daadwerkelijk gehaald wordt. De werking van het systeem is dus leidend. Bij de afgekeurde vloeren is het te onduidelijk of de vloer in de praktijk ook werkt in vergelijking met de gemeten ammoniakreductie in de onderzoeksfase. Daar komt bij dat bij een vloer de stikstof niet wordt afgevangen. Het blijft in de kelder.”

Meer mogelijk met technische innovaties
Het valt Stap ook op dat er met de nieuwe technieken onderling veel meer overleg is tussen de betrokken partijen. Nu de Lely Sphere een definitieve emissiefactor heeft, is de politiek ook beter te overtuigen dat er met innovaties ook een duidelijke route is om stikstof te reduceren. „Je merkt dat de overheid vooral inzet op de uitkoop van boeren. Vooral D66 is daar groot voorstander van. Maar andere partijen willen serieus kijken naar technische mogelijkheden. Tot op heden was dit vrijwel alleen mogelijk via vloeren. Maar het vertrouwen met de ammoniakreductie via vloeren heeft een flinke deuk opgelopen, waardoor er vooralsnog werd ingezet op uitkoop. Nieuwe technieken op de RAV-lijst kunnen daarom een andere wending geven.”

Bron: Melkvee

Contact

Meer nieuws