Nieuwe Release AERIUS

Op 15 oktober is de nieuwe release van het AERIUS rekenprogramma gepland. Het rekenprogramma dat wij gebruiken voor het berekenen van de stikstofsneerslag op de natura 2000 gebieden wordt dan geactualiseerd aan de hand van de nieuwste inzichten. Heeft u een aanvraag om vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming in behandeling bij de provincie, dan kan het mogelijk gevolgen hebben voor de deze aanvraag.

De lopende aanvragen waarop, op de datum van de nieuwe release, nog geen definitieve beschikking is verleend zullen opnieuw doorgerekend moeten worden aan de hand van de nieuwste versie van AERIUS. Ook aanvragen die recent op het verzoek van de provincie zijn aangevuld zullen dan opnieuw moeten worden doorgerekend. Welke consequenties dit heeft voor uw aanvraag is vooralsnog onduidelijk.

Heeft u vragen over uw lopende aanvraag voor de WNB vergunning of andere vragen? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs.

Contact

Meer nieuws