Nieuwste versie rekenmodel AERIUS online

Op 10 december jl. hebben we de nieuwe beleidsregels van de provincie gepresenteerd gekregen, daarover informeerden wij u reeds eerder. Vanaf dat moment was het nog wachten op de nieuwste release van het rekenmodel AERIUS. Door de uitspraak van de Raad van State op 9 mei 2019 was het rekenmodel AERIUS namelijk niet meer bruikbaar voor de veehouderij. Dit had te maken met de invloed van de gebouwen en de wijze van ventilatie. We konden wel indicatieve berekeningen maken met de oude versie, maar moesten altijd een slag om de arm houden, omdat een vernieuwde versie andere resultaten kan opleveren.

We hebben lang moeten wachten, maar op maandag 13 januari jl. is de nieuwste versie van AERIUS vrijgegeven waarmee deze berekeningen eindelijk gemaakt kunnen worden. Met deze versie moeten we ook berekeningen kunnen maken voor extern salderen. Nu het rekenmodel is vrijgegeven is het alsof er een stuwmeer is losgebroken: iedereen in Nederland heeft er lang op moeten wachten, er moeten berekeningen gemaakt worden om vernietigde vergunningen te kunnen repareren, lopende aanvragen aan te vullen en nieuwe mogelijkheden te berekenen. Met als gevolg dat het programma sinds de dag van de nieuwe release voortdurend kampt met overbelasting en dus storingen. Als iemand al zo ver komt dat de berekening volledig wordt uitgevoerd dan duurt het vervolgens een aantal dagen voordat er een uitdraai van die berekening kan worden verkregen. Die uitdraai is noodzakelijk om een aanvraag te kunnen doen of af te kunnen handelen. Het probleem is bekend bij de overheid, er zal aan gewerkt worden. We hopen dan ook dat het programma op korte termijn ook daadwerkelijk goed functioneert, zodat we de grote stapels berekeningen die liggen te wachten ook daadwerkelijk opnieuw kunnen uitvoeren.

 

Contact

Meer nieuws