Ongewijzigde verlenging Maatlat Duurzame Veehouderij

Recent is het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij 15 versie 1 gepubliceerd. Dit schema is van kracht van 1 januari tot en met 31 december 2024 en is nu beschikbaar op de website van Maatlat Duurzame Veehouderij.

Wat verandert er in MDV.15?
Het College van Deskundigen heeft besloten het certificatieschema ongewijzigd te verlengen. Enkele aanpassingen zijn echter doorgevoerd:

  • Tussentijdse wijzigingsbesluiten van het afgelopen jaar zijn opgenomen.
  • Verwijzingen naar wetgeving zijn aangepast in lijn met de nieuwe benamingen vanuit de Omgevingswet.
  • Randvoorwaarden voor fiscale regelingen MIA en Vamil sinds 2023 zijn opgenomen. Dit omvat onder andere vereisten rondom omgevingsvergunningen, maximale aantallen dieren, en beperkingen op nieuwbouw.

Certificatieproces en Informatie
Gedetailleerde informatie over het certificatieproces is beschikbaar op de MDV-website, onder het menu ‘Certificeren’. Hier vindt u:

  • Certificatieschema’s met certificatie-instellingen.
  • Tarieven.
  • Procedures.
  • Een overzicht van de relevante thema’s.

Aan MDV Gekoppelde Regelingen
Voor verdere informatie met betrekking tot regelingen gekoppeld aan MDV, kunt u de volgende link raadplegen:

Meer informatie 
Meer informatie over de ontwikkelingen van de Maatlat Duurzame Veehouderij is te vinden op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl.

Contact

Meer nieuws