Opkoopregelingen LBV en LBV+ opengesteld

Vanaf 3 juli 2023 zijn de landelijke opkoopregelingen LBV en LBV+ opengesteld. Landelijk heeft het RIVM een inschatting gemaakt dat 3001 bedrijven ‘piekbelaster’ zouden zijn (1801 hiervan zouden liggen in de provincie Gelderland).

De publicatie van deze regelingen (2 weken geleden) heeft een storm aan telefoontjes veroorzaakt, vooral van agrariërs welke willen weten of ze piekbelaster zijn. We hebben vele verontruste veehouders aan de telefoon gehad, helaas maakt de publicatie en openstelling dat er nog meer onrust ontstaan is, immers wat betekend het dat uw bedrijf de stempel van ‘piekbelaster’ krijgt?

Eerste ervaringen

Een eerste analyse van meerdere ingevulde berekeningen leert, dat in de nabijheid van de Veluwe (tot ± 15 km afstand, afhankelijk van aantal dieren) bijna iedereen ‘piekbelaster’ is. Dit wordt veroorzaakt door de grote oppervlakte van de Veluwe, met vele overbelaste hexagonen. Hierdoor zijn ook kleinere veehouderijen ‘piekbelaster’.

Inschrijven opkoopregelingen LBV en LBV+

Vanaf 3 juli 2023 kan er ingeschreven worden voor de LBV en LBV+ opkoopregeling.

Bij de LBV+ is er geen ranking van aanvragen, wel een volgorde van binnenkomst (waarop het gehele dossier compleet is). In principe is er voor 975 miljoen aan budget gereserveerd, echter is er een politieke toezegging dat er voldoende budget zou zijn om  alle piekbelasters die willen stoppen te financieren.

De toekenning van de LBV-regeling vindt pas na 1 december 2023 plaats. Daar vindt een ranking van aanvragen plaats op basis van stikstofeffect en kosteneffectiviteit. Zodoende worden alle aanmeldingen binnen de aanmeldperiode beoordeeld en vervolgens gerangschikt.

SABE-voucher

Vanaf 10 juli komt er een SABE voucher (€ 1500,-) beschikbaar voor iedere ‘piekbelaster’. De voucher is bedoelt voor gesprekken over de toekomst van het bedrijf. Een veehouderij dient die zelf aan te vragen. (Kies voor optie E1). U leest hier meer over de voucher of neem contact op met een van onze adviseurs.

Opkoopregeling kans of bedreiging

Het vervelende van deze opkoopregelingen is dat er een beroepsverbod hangt aan deze regelingen. Concreet betekend dit dat er op de betreffende locatie niet opnieuw landbouwhuisdieren mogen worden gehouden. Tevens mag de veehouder niet op een andere locatie in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie, dezelfde diersoorten gaan houden. Het aankopen/oprichten van een nieuwe locatie mag alleen voor een andere diercategorie zijn waarvoor er voor de nieuwe categorie dieren wel fosfaat of dierrechten nodig zijn. Feitelijk is hiermee de opkoopregeling LBV+ alleen interessant voor die veehouderijen welke al van plan waren om te stoppen of bedrijven die van diercategorie zouden willen wisselen

Veehouderijen welke ‘piekbelaster’ zijn en zich inschrijven om mee te doen, krijgen een vergoeding voor hun bedrijfsgebouwen. Deze vergoeding is afhankelijk van het tijdstip waarop voor het eerst dieren in de stal aanwezig waren. Er zit een forse spreiding op deze vergoeding per m2. Als voorbeeld: een kalverhouderij met gebouwen ouder dan 5 jaar €679,20 (€566,- x 120%); voor gebouwen ouder dan 39 jaar €160,80 (€134,- x 120%). Renovatie kosten na ingebruikname worden niet vergoed en stallen jonger dan 5 jaar komen niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Naast de vergoeding voor de bedrijfsgebouwen krijgt een veehouderij welke inschrijft voor de LBV+ een vergoeding voor de sloopkosten, €45,- m2 . Tot slot worden ook de dierrechten marktconform vergoed. De bedragen zijn vastgesteld op:

Bij deelname hoort de verplichting om functieverandering door te voeren (indien dit voor de nieuwe situatie noodzakelijk is), enerzijds maakt dit dat er definitief geen landbouwhuisdieren meer gehouden mogen worden. Positief is de kans om een functieverandering naar bedrijf of wonen mogelijk te maken, mits er medewerking is van de betreffende gemeente. Helaas merken wij dat gemeenten hier heel divers over denken en besluiten. Bovendien kan een functieverandering traject lang duren (1-2 jaar), waardoor deze over de inschrijvingstermijn van de opkoopregeling heen gaat.

Alle veehouderijen welke door willen met hun bedrijf zullen moeten wachten op de overige regelingen (innovatie en verplaatsen). Deze komen eind 2023 beschikbaar. De regeling voor innovatie biedt kansen voor de veehouderij, omdat daarin waarschijnlijk een deel van de investering in emissiearme staltechnieken vergoedt gaat worden. Er zijn enkele toegekende emissiearme stalsystemen, waarbij een luchtwasser nu al 70 – 95% emissie reductie realiseert. Er zijn nog meerdere nieuwe emissiearme staltechnieken met proeven bezig, om ook gekwalificeerd te worden als emissiearm stalsysteem.

Ondersteuning invullen van de AERIUS Check en/of aanmelden van de opkoopregeling

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de AERIUS Check, en/of bij het aanmelden van de opkoopregeling? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder, ook met verdere achtergronden van de diverse regelingen.


Momenteel ontvangen wij al erg veel vragen over de regelingen. Als u wilt dat wij de AERIUS check voor u berekenen kunt u ook onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact met mij op

    Contact

    Meer nieuws