Opnieuw subsidie voor asbest eraf, zonnepanelen erop in Overijssel

Eigenaren die asbestdaken verwijderen en zonnepanelen plaatsen in Overijssel, kunnen tot maximaal € 5.000 subsidie krijgen. Met een nieuwe openstelling van de regeling ‘Asbest eraf zon erop’ kun je tot 1 december 2021 subsidie aanvragen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

  • De zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak. Als het gesaneerde asbestdak (gedeeltelijk) ongeschikt is voor plaatsen van zonnepanelen, dan mogen de zonnepanelen ook geplaatst worden op een ander dak van het perceel.
  • Het aantal zonnepanelen dat wordt geplaatst moet minimaal voorzien in het eigen elektriciteitsverbruik.
  • Er moet minimaal 35 vierkante meter asbest gesaneerd worden door een gecertificeerd bedrijf.
  • Activiteiten mogen nog niet zijn uitgevoerd.
  • Na subsidieverlening moeten de activiteiten binnen 12 maanden worden uitgevoerd.
  • Bij de subsidieaanvraag moet onder andere een offerte voor asbestverwijdering en een offerte voor de zonnepanelen worden bijgevoegd. Deze offertes mogen niet ouder zijn dan een maand.
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Hoeveel bedraagt de Subsidie Asbest eraf zon erop
In 2021 is er een beschikbaar budget van € 150.000. De subsidie is maximaal €5.000 per aanvrager. De subsidie bedraagt een vastgesteld forfaitair bedrag van €1.000 per aanvrager. In aanvulling geldt voor een asbestdak vanaf 200 vierkante meter een toeslag van €5 per extra vierkante meter, tot een maximumtoeslag van €4.000.

De provincie Overijssel heeft in totaal €1,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf zon erop’. De regeling wordt jaarlijks opengesteld. Lees hier meer

Bron: Subvention

Contact

Meer nieuws