Overijssel stelt opkoopregeling veehouderijen open

De “Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden”, provincie Overijssel is opengesteld.

Vanaf 19 januari jl. tot en met 28 februari 2021 kunnen Overijsselse veehouderijbedrijven, die in aanmerking willen komen voor de regeling, zich opgeven bij de provincie. Het gaat om de uitvoering van de “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden” welke begin november 2020 door het Ministerie van LNV is gepubliceerd.

Om voor de regeling in aanmerking te komen dient het veehouderij bedrijf aan verschillende voorwaarden te voldoen. Voor vragen of advies over de regeling kunt u contact opnemen met onze medewerkers van kantoor Lichtenvoorde via het nummer 0544-379737

Meer informatie over de voorwaarden van de regeling kunt u vinden op de website van de provincie Overijssel.

Contact

Meer nieuws