Plattelandscoach geeft inzicht en overzicht op cruciale momenten

Waar liggen kansen voor je bedrijf? Hoe pak je een nieuwe bedrijfstak aan? En hoe ga je binnen je familie om met een mogelijke bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging? Steeds meer agrarische ondernemers die met dergelijke vragen zitten, schakelen een coach in voor de juiste begeleiding.

Plattelandscoach Dorine Zwaan en adviseur Gert Jan Nap van VanWestreenen, die hierin veel samenwerken, juichen deze ontwikkeling toe. „Door vooraf goed na te denken wat je wilt en waarom, en dit te bespreken, maak je weloverwogen keuzes voor de toekomst gebaseerd op gevoel en ratio”, aldus Dorine.

Coaching bij bedrijfsovername, het bespreken van toekomstplannen, stoppen van de bedrijfsvoering of bij andere persoonlijke vraagtukken is steeds meer gangbaar en bespreekbaar in de agrarische sector. Zeker nu er ook zoveel veranderingen en soms druk op de sector af komen. Gert Jan merkt dit tijdens zijn dagelijkse werk als adviseur Milieu en Ruimtelijke Ordening bij VanWestreenen.

„De drempel voor coaching wordt lager. Dat komt onder meer doordat bedrijfsovername, al dan niet in combinatie met schaalvergroting, niet meer vanzelfsprekend is. Er zijn meer opties dan het bedrijf voortzetten zoals het was. Ook de huidige roerige tijden in de sector maken dat agrariërs nog meer nadenken en stilstaan bij hun bedrijfssituatie en toekomstplannen.” Dorine beaamt Gert Jans ervaringen. Ze begeleidt veel agrarische ondernemers op cruciale momenten in hun ondernemersbestaan. Ze is actief in de Food Valley, maar ook in andere regio’s, waaronder de provincie Utrecht (zie kader). „Het begint met erkennen dat je vragen hebt die je niet meteen kunt beantwoorden of soms lastig te bespreken vindt met andere betrokkenen. Een coach helpt je de juiste vragen te stellen die je zelf niet stelt. Je komt uiteindelijk zelf met inzichten en oplossingen.”

Groot netwerk

Gert Jan en Dorine komen tijdens hun werk regelmatig bij dezelfde ondernemers en hun gezinnen. De
ene keer verwijst Gert Jan ondernemers door naar Dorine als coach. Vaker is het andersom. Want als ondernemers weten wat ze willen, is het tijd om dit qua ruimtelijke ordening vorm te geven.
„We werken graag samen, omdat we zien dat coaching helpt”, zegt Gert Jan. „De coaches zitten echt naast de ondernemer en hebben een groot netwerk. Waar wij meestal verantwoordelijk zijn voor het vergunningentraject of wijziging van het bestemmingsplan, is een coach vaak langer betrokken bij een veranderingsproces. Dorine kan door het stellen van de juiste vragen het gesprek op gang brengen en eventuele knelpunten bespreekbaar maken. Ook weten de coaches waar nodig de juiste adviseurs te betrekken.” Dorine vult aan: „Dat klopt, wij verwijzen ondernemers door naar adviseurs. Als het gaat om functieverandering, de gesprekken met de gemeente en het indienen van aanvragen, schakel ik met regelmaat Gert Jan in. Mijn ervaring is dat hij kundig is en kan helpen om de wens van de ondernemer te vertalen naar de taal en procedures van de gemeente of provincie. Ik heb waardering voor hun geduld en tact om zaken te realiseren bij de overheid.”

Financieel laagdrempelig

Dorine benadrukt dat het inschakelen van een plattelandscoach vaak financieel laagdrempelig, onafhankelijk en vertrouwelijk is. „In Utrecht is het gratis en in de Food-Valley tegen lage kosten. Er hebben al veel ondernemers gebruik van gemaakt. Niet iedereen vertelt dat aan anderen, maar de ervaringen zijn meestal heel positief, omdat er veel duidelijkheid en daarmee rust komt. Als je coaching overweegt, neem dan gerust contact op en geef het een kans. Alleen al een luisterend oor kan soms heel prettig zijn. En in zo’n eerste gesprek kun je ook afwegen of het klikt en je nog meer coaching kunt en wilt gebruiken.”

Dit artikel verscheen in oktober 2023 in ons magazine Ruimte

Contact

Meer nieuws