Presentatie stikstof en onteigening

Op 19 april j.l. heeft Nick Stap een presentatie gegeven op proefboerderij KTC Zegveld. De avond was georganiseerd door De Koning & Witzier, en daarnaast was ook de Stikstofcoöperatie uit Bodegraven aanwezig om iets over het Nieuwkoopse Plassen model te vertellen.

De presentatie Van Nick ging over de ontwikkelingen van verleden tot heden over de stikstofwetgeving, het PAS, het rekenmodel AERIUS en nog te verwachten ontwikkelingen. Vervolgens kreeg de Cees van der Wel van de Stikstofcoöperatie het woord. Hij nam ons mee in de uitdagingen en potentiële oplossing op het N2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, het door hun voorgestelde model houdt in dat boer A investeert in een emissiearm systeem, en daarmee boer B kan helpen door de stikstof voor langere termijn te verleasen.

Tot slot nam Albert de Koning het woord om de zaal mee te nemen in de wereld van de onteigening. In dit verhaal werden de verschillende aspecten die komen kijken bij onteigening aan bod. Tevens werd de recente uitspraak van minister Van der Wal over opkoop woest aantrekkelijk te maken even geanalyseerd. Belangrijk aspect: let op het aspect staatssteun! En in de meeste gevallen is onteigening financieel aantrekkelijker.

Al met al was het erg fijn om weer ‘gewoon’ een fysieke bijeenkomst te hebben met betrokken ondernemers, het was ook een hele diverse club ondernemer met veel (goede)vragen. Uit deze vragen tijdens en na de presentatie bleek wel dat er ontzettend veel speelt in de sector en onder de ondernemers. Dit merken wij ook veel op de werkvloer en aan de telefoon met de ondernemers en overheden. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te blijven informeren, mocht u echter vragen hebben bel gerust even met een van onze adviseurs.

Contact

Meer nieuws