Provincie Noord-Brabant legt vergunningverlening voorlopig stil

De provincie Noord-Brabant legt de vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil. Aanleiding voor het besluit zijn de uitkomsten van een zogeheten natuurdoelanalyse. Dat is het onderzoek dat elke provincie moet doen naar de natuurkwaliteit. Uit dat onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de natuur is verslechterd en dus grijpt de provincie in.

Volgens de provincie betekent de verslechtering dat de verplichte Europese natuurdoelen met de huidige maatregelen niet kunnen worden behaald. De problemen worden, naar verluid, veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, dat per gebied verschilt.

Het gevolg van het betreffende onderzoek is dat de provincie de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig staakt. Dat betekent dat voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie en woningbouw, maar ook voor verduurzamingsprojecten, tijdelijk geen vergunningverlening plaats kan vinden totdat de benodigde aanvullende maatregelen zijn geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Projecten waarbij geen sprake is van stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd. De provincie brengt de precieze gevolgen van het besluit nog in kaart.

De provincie vraagt voor de aanpak meer duidelijkheid van het Rijk op het gebied van stikstof, vergunningverlening en landbouw. Ze roept op met deze duidelijkheid te komen, zodat de aanpak in zowel Brabant als de andere provincies kan worden geïntensiveerd. Op dit moment brengt provincie Brabant in kaart wat de precieze gevolgen zijn. Ook wordt gekeken naar welke maatregelen zo snel mogelijk kunnen worden genomen om Brabant weer open te krijgen.

Andere provincies komen binnenkort ook met hun natuurdoelanalyse. De uitkomsten van die analyse bepaald dus of zij net als de provincie Brabant de vergunningverlening stil leggen. Naar verwachting zullen de provincies samen met de overheid regels afstemmen om de natuur te verbeteren.

Contact

Meer nieuws