Provincies schorten vergunningverlening emissiearme stalsystemen op

Vanuit meerdere provincies hebben wij de afgelopen tijd brieven gekregen over de afhandeling van aanvragen voor de Wet natuurbescherming waarbij emissiearme stalsystemen worden aangevraagd. Het gaat hier om de provincies Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe.

Aanleiding voor het sturen van deze brieven zijn de recente uitspraken van de Raad van State waarbij een uitspraak is gedaan over drie emissiearme stalvloeren voor melkvee. Over de emissiefactoren van deze drie stalvloeren is geoordeeld dat ze niet meer mogen worden gebruikt voor vergunningverlening totdat er een onderzoek naar deze vloeren is afgerond.

De drie provincies gaan hier als volgt mee om:

Gelderland
Provincie Gelderland vraagt om aanvullingen op de aanvragen voor emissiearme stallen voor melkvee. Voor emissiearme stalsystemen van overige diercategorieën gaat de vergunningverlening wel door. De aanvullingen voor de aanvragen voor melkvee kan op de volgende manieren worden gedaan:

  • Aanpassen met een passende beoordeling waarin wordt uitgelegd waarom het voor uw bedrijf wel mogelijk is om te voldoen aan de emissiefactor. Hoe deze passende beoordeling moet worden geschreven wordt pas medio 2023 duidelijk.
  • De aanvraag doorzetten waarbij het emissiearme systeem wel wordt aangevraagd, maar er wordt gerekend met de emissiefactor van een traditioneel systeem. Mocht dit niet kunnen doordat er te weinig stikstofrechten beschikbaar zijn, dan mag er door middel van extern salderen stikstof worden bijgekocht.
  • De aanvraag intrekken.

Utrecht
Provincie Utrecht schort de vergunningverlening van alle diercategorieën tot 1 augustus 2023 op, tenzij de aanvraag aangepast wordt. Dat kan op de volgende manieren:

  • Aanpassen met een passende beoordeling waarin wordt uitgelegd waarom het voor uw bedrijf wel mogelijk is om te voldoen aan de emissiefactor. Hoe deze passende beoordeling moet worden geschreven wordt pas medio 2023 duidelijk.
  • De aanvraag doorzetten waarbij het emissiearme systeem wel wordt aangevraagd, maar er wordt gerekend met de emissiefactor van een traditioneel systeem.
  • De aanvraag intrekken.

Overijssel
Provincie Overijssel schort de vergunningverlening op voor emissiearme stalsystemen van alle diercategorieën tot 1 juli 2023.

Drenthe
Provincie Drenthe schort de vergunningverlening van alle diercategorieën tot 1 juni 2023 op, tenzij de aanvraag aangepast wordt. Dat kan op de volgende manieren:

  • De aanvraag aanvullen met een passende beoordeling waarin wordt uitgelegd waarom het voor uw bedrijf wel mogelijk is om te voldoen aan de emissiefactor. Hoe deze passende beoordeling moet worden geschreven wordt pas medio 2023 duidelijk. De provincie biedt de mogelijkheid de aanvraag voorlopig tot 1 juni 2023 aan te houden, tot de verwachte handreiking ‘passende beoordeling’ (document opgesteld door minister en provincies) er is. Hierin zou beschreven moeten staan welke informatie benodigd is om aan te tonen dat uw bedrijf mogelijk wel voldoet aan de emissiefactor.
  • De aanvraag aanpassen op een dusdanige wijze dat deze wel vergund zou kunnen worden.
  • De aanvraag intrekken.

Heeft u vragen over uw lopende of aan te vragen vergunning? Neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag.

Contact

Meer nieuws