Rapport ‘Ontwikkelingsperspectieven agrarische bedrijven Putten’ overhandigd aan gemeente Putten

Afgelopen maandagavond hebben we als VanWestreenen het rapport ‘Ontwikkelingsperspectieven agrarische bedrijven Putten’ aangeboden aan het college van burgemeester en wethouder. Van maart tot en met juni 2023 heeft gemeente Putten contact gezocht met alle agrariërs in Putten met de vraag om deel te nemen aan dit onderzoek.

Honderddertig agrarische bedrijven hebben positief gereageerd en een gesprek gehad. Zij gaven antwoord op hoe zij hun toekomst zien voor hun bedrijfsvoering en de toekomst voor het buitengebied. De resultaten in het rapport zijn niet herleidbaar naar individuele bedrijven. Het college is blij dat er zoveel agrariërs hebben meegedaan aan het onderzoek. Dit past in de gedachte om samen op te trekken en met elkaar in gesprek te zijn.

Tijdens een openbare bijeenkomst in de Aker, waarvoor alle agrariërs in de gemeente Putten een uitnodiging hadden gehad, nam Wethouder van de gemeente Putten Ewoud ’t Jong het eindrapport afgelopen maandagavond in ontvangst.

Stikstof
„Er is veel ontevredenheid over het stikstofdossier”, zei mede-opsteller Sjaak van Schaik maandagavond in Putten bij de presentatie van de resultaten. Deelnemers aan de enquête klagen volgens hem over de stroperige vergunningverlening, het uitblijven van een oplossing voor PAS-melders en het feit dat de kabinetsplannen om innovatie en bedrijfsverplaatsing te bevorderen nog altijd op zich laten wachten.

Initiatieven waar de sector zelf mee komt, maken door alle onzekerheid voorlopig geen kans. Van Schaik noemde het idee om emissierechten onderling uit te ruilen. Dat bleek „te idealistisch”. Stoppers willen hun rechten alleen afstaan als ze daar een marktconforme prijs voor krijgen en blijvers willen er niet voor betalen. Daar ligt duidelijk een rol dan voor de overheid om een brug te vormen. Het enquêteverslag schrijft dat veel ondernemers hun stikstofuitstoot willen verlagen, maar alleen onder voorwaarden: technische innovaties moeten juridisch geborgd zijn en de boeren moeten hun investeringen kunnen terugverdienen.

Borging
Die borging is een groot probleem, gaf de bij de presentatie uitgenodigde, nieuwe Gelderse landbouwgedeputeerde Harold Zoet (BBB) toe. Door de overheid erkende technieken, zoals emissiebeperkende stalvloeren, zijn de laatste tijd door de Raad van State onderuitgehaald. „Onze insteek is nog steeds dat we stikstofreductie vooral via innovaties moeten bereiken”, zei Zoet. Gelderland wil volgens hem daartoe samen met andere provincies investeren in extra metingen van de stikstofuitstoot. „We willen voorkomen dat nieuwe technieken alsnog door de mand vallen.”

Zoet toonde zich gefrustreerd omdat de door het kabinet beloofde legalisering van PAS-melders maar niet van de grond komt. „Gelderland heeft 200 miljoen euro beschikbaar, maar we hebben nog maar één PAS-melder kunnen legaliseren. We lopen steeds aan tegen het Europese verbod op staatssteun.”
Hij laakte in dit verband de aankoop door Schiphol en Rijkswaterstaat van Gelderse boerderijen om stikstofruimte te verkrijgen voor luchthaven Lelystad en de verbreding van de A27. „Dan is het opeens geen staatssteun. Ik kan dat niet uitleggen.” Gelderland blokkeert overigens nog altijd de overdracht van die stikstofruimte via zogeheten extern salderen. „Maar ik weet niet hoelang we dat nog vol kunnen houden”, zei Zoet desgevraagd tegen het RD.

Puttense boeren die overwegen te stoppen, willen dat de gemeente soepeler omgaat met mogelijkheden voor woningbouw of functieverandering naar niet-agrarische activiteiten. Wethouder Ewoud ’t Jong (SGP) zegde toe dat te gaan „verkennen”.

(Tekst RD aangevuld door VW)

Contact

Meer nieuws