Reminder legalisatie PAS-meldingen

Voor een aantal van u hebben we reeds de aanmelding verzorgd voor het legaliseren van de PAS-melding. In dat geval heeft u van ons een terugkoppeling gehad. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog tot 1 oktober!

Nog in een notendop waar het over gaat: in 2015 introduceerde het Rijk het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dat programma was vastgelegd dat als de stikstofinvloed van uw bedrijf onder een bepaalde drempelwaarde bleef dat u daarvoor geen vergunning mocht aanvragen, maar een melding moest doen (in Flevoland was dat overigens bijna altijd het geval). Die meldingen zijn onderwerp van discussie geweest in rechtszaken en uiteindelijk oordeelde de Raad van State dat die meldingen in strijd met het Europees recht zijn. Dit meldingen zijn dus niet rechtsgeldig.

Minister Schouten heeft aangegeven dat deze groep mensen ten goede trouw gehandeld heeft en wil de PAS-meldingen legaliseren, lees: omzetten naar vergunningen. Omdat onduidelijk is wie hier wel of geen behoefte aan heeft is men nu aan het inventariseren. Het Rijk heeft degene die een melding hebben ingediend op meerder manieren proberen te bereiken, eventueel via mailings van de provincie.

Heeft u in het verleden een PAS-melding gedaan en is die later niet vervangen door een onherroepelijke vergunning zorg dan dat u zichzelf aanmeldt, of laat aanmelden door ons.

Contact

Meer nieuws