Renovatiesubsidies op drie niveausDe overheid stimuleert verduurzaming van utiliteitsgebouwen op drie niveaus. Deze worden hieronder per punt uitgelicht.

1: Duurzaam renoveren volgens gebouwkeurmerk
Gebouwen met een duurzaamheidslabel zoals BREEAM In-Use of GPR Gebouw bieden je fiscale subsidiemogelijkheden.

Afhankelijk van de labelscore bestaat het subsidievoordeel uit een extra aftrekpost van 13,5% tot 27% van de totale bouwkosten met een maximum van € 600 per m² bruto vloeroppervlak.

Bij 25% vennootschapsbelasting is de netto fiscale subsidie € 20,25 per m² (BREEAM In-Use Very Good/GPR 7,0) of € 40,50 per m² (BREEAM In-Use Excellent/GPR 7,5).


2: Energieprestatieverbetering gebouw
Een energielabel is verplicht als kwaliteitsindicator voor jou als gebruiker of gebouweigenaar. In 2023 is minimaal energielabel C voor kantoren verplicht.

Hiermee wordt de energieprestatie van vastgoed steeds belangrijker. In 2021 is voor de verduurzaming van gebouwen met minimaal drie energielabelsprongen én energielabel B na renovatie fiscale subsidie mogelijk.

Per labelsprong bedraagt het subsidiebedrag € 9,67 per m² gebruiksoppervlakte. De verbetering in energieprestatie door een pakket van energiebesparende maatregelen moet blijken uit een EPA-U maatwerkadvies volgens ISSO 75.2

Deze moet vóór opdrachtverstrekking aan de aannemer/installateur zijn opgesteld.


3: Energiezuinige investeringen
Ook individuele investeringen die je doet om je kantoor energiezuiniger te maken, komen in aanmerking voor subsidie. Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek in 2021 is 45,5%.

Daarmee is het nettovoordeel bij 25% vennootschapsbelasting 11,375% van de subsidiabele kosten voor warmtepompen, warmteterugwinningsystemen, HR-glas of HR-pompen.

Contact

Meer nieuws