Ruimte voor Ruimte – regeling verschilt per provincie

Bijna elke provincie (op Flevoland na) heeft richtlijnen opgenomen voor de ruimte voor ruimte – regeling in de omgevingsverordeningen. Elk met hun eigen voorwaarden.

De RvR-regeling maakt het mogelijk om in ruil voor sloop van agrarische bebouwing een nieuw woning te ontwikkelen. Stoppende veehouders kunnen hier aanspraak op maken. Daartoe ontvangen zij een financiële vergoeding. Met de regeling wordt het buitengebied ontdaan van ontsierende gebouwen, verval en criminele activiteiten.

Onderzoeksbureau Alterra raamt de oppervlakte van vrijkomende agrarische gebouwen tot 2030 op ruim 24 miljoen vierkante meter (2.400 hectare). Een deel daarvan wordt weer hergebruikt. Het andere deel – naar schatting 15 miljoen vierkante meter- komt leeg te staan. Erg zorgwekkend vindt Steven van Westreenen ‘Boeren zijn onmisbaar op het platteland.

Lees hier het volledige artikel>>

Contact

Meer nieuws