Saneringsregeling varkenshouderij 25-11 open

De openstelling van de definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is bekend. De definitieve openstellingperiode is van 25 november 2019 tot 15 januari 2020. Met de regeling stelt de overheid € 180 miljoen subsidie beschikbaar voor het opkopen van varkensrechten en bedrijven.

 

Hoge geurscore voor subsidie

Alleen varkensbedrijven met een minimale geurscore van 0,4 komen in aanmerking voor de regeling.

Bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken voor omwonenden krijgen voorrang bij de regeling. Hiervoor wordt een geurscore bepaald, gebaseerd op de geuroverlast die een bedrijf veroorzaakt bij omliggende objecten met een woonfunctie voor permanente bewoning. Bedrijfswoningen van akker- en tuinbouwbedrijven worden hierbij ook meegeteld. Bedrijfswoningen van veehouderijbedrijven niet, omdat de geuroverlast dan ook van eigen bedrijf kan komen. Schouten wil bedrijven die overtredingen hebben begaan, uitsluiten van de subsidieregeling.

 

Slopen stallen, silo’s en mestkelders verplicht

Bedrijven die gebruik willen maken van de regeling zijn verplicht om de varkensstallen, voer- en mestsilo’s en de mestkelders voor de varkenshouderij te slopen.

Een deelnemer aan de regeling mag ook niet op een andere locatie varkens gaan houden. Bedrijven met meerdere locaties mogen andere locaties die er al waren bij de aanvraag van de subsidie wel voortzetten.

 

Stikstofproblematiek

Vorige week verscheen er een artikel in de Nieuwe Oogst over het dilemma onder varkenshouders nu nog niet duidelijk is hoe de overheid het stikstofoverschot gaat beteugelen.

Steven van Westreenen: “Het is een gemiste kans dat het verminderen van de stikstofuitstoot niet is gekoppeld aan die van geurreductie. Wij adviseren varkenshouders die voldoen aan de drempelwaarde voor de geurnorm die gehanteerd wordt in de regeling en overwegen om hun bedrijf aan te melden voor de Srv, dat ook te doen. Na het sluiten van de regeling op 15 januari heeft het ministerie naar schatting 4 maanden de tijd om de aanmelders te toetsen op de criteria en de berekening te maken van de vergoeding voor de stal en rechten. Hiermee koop je als het ware bedenktijd’.

Heeft u vragen over deze regeling? Of wilt u weten hoe het zit met de geurscore van uw bedrijf? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. De contactgegevens kunt u hier bekijken.

 

Contact

Meer nieuws