Stikstofberekening wordt steeds complexer

Recent pikte Boerderij een tweet van onze adviseur Sjaak van Schaik op. Hij uitte zijn frustratie over de technische problemen van de verplichte stikstof-rekenmodule Aerius. Een breed gedragen standpunt, zo bleek. Een deel van de problemen is inmiddels opgelost, waar VanWestreenen er uiteraard voor zorgt dat uw aanvraag te allen tijde doorgang vindt.

PAS was aanleiding voor update

Nadat de PAS vorig jaar onderuit ging, kreeg het stikstofrekenmodel een flinke update welke in januari werd vrijgegeven. De Raad van State stelde dat het programma meer informatie moest gaan bevatten over de grootte van gebouwen, hoe ze op het perceel gesitueerd zijn en hoe de stallucht vrijkomt. Het rekenprogramma werd daarop aangepast, maar leverde na die update veel technische problemen op.

Aanvragen stroopten op

Omdat het rekenmodel van mei vorig jaar tot januari dit jaar niet beschikbaar was vanwege de door te voeren updates, stroopte het aantal aanvragen op. Niet alleen agrarisch, maar ook voor de bouw van een huis of het organiseren van een festival moet zo’n zelfde stikstofberekening gemaakt worden.

De vele aanvragen leidden landelijk vrijwel direct tot overbelasting van het systeem. De berekeningen startten niet, duurden uren of werden tussentijds afgebroken. Ook het uitdraaien van een pdf-bestand bleek soms een hele uitdaging.

Rekenmodel nu aanzienlijk sneller

Ruim twee weken geleden werd wederom een grote update doorgevoerd voor Aerius. Dit keer met succes. Het programma rekent nu aanzienlijk sneller, de uitslag van een berekening verschijnt binnen enkele minuten. Het probleem van de uitvoer is echter ongewijzigd, het verkrijgen van de pdf duurt helaas nog ontzettend lang.

Invoergegevens verveelvoudigd

Tegelijkertijd is het aantal in te vullen gegevens voor een stikstofberekening verveelvoudigd. Waar voorheen de diergegevens en de hoogte van de stallucht-uitstoot voldoende waren, komen daar nu ook gegevens van bijvoorbeeld auto’s, trekker, shovel en Cv-ketel bij.

We zien in de praktijk dat provincies verschillend omgaan met de ingevoerde gegevens. Ook blijkt bij het ‘schuiven’ van stikstofruimte binnen een bedrijf dat er vrijwel altijd sprake is van een ontoelaatbare toename. Dat betekent dat er stikstof ingeleverd moet worden om tot een vergunbare situatie te komen. Al deze aspecten bij elkaar zorgt ervoor dat er een grote achterstand is qua vergunningverlening.

Kennis van actuele stand

Al met al wordt de stikstofberekening een steeds complexer geheel. En dat terwijl de beleidsregels van de provincies in veel gevallen al behoorlijk korten op de vergunde hoeveelheden stikstof. Onze adviseurs hebben kennis van de actuele stand van zaken en ondersteunen u graag.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Meer nieuws