Stikstofberekeningen voor o.a. realisatie woningen, fabrieken en veehouderij

Voor de adviseurs van VanWestreenen is het maken van stikstofberekeningen dagelijkse kost. Of het nu gaat om berekeningen voor de veehouderij of bijvoorbeeld voor de realisatie van woningen of fabrieken, we doen het allemaal. Zo hebben we al veel ondernemers, aannemers en ontwerpbureaus verder geholpen.

Door de uitspraak die de Raad van State vorig jaar gedaan heeft over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk geworden dat we in Nederland voor alle stikstof-veroorzakende activiteiten berekeningen moeten maken. Voor de veehouderij is dat niets nieuws, daar worden die berekeningen al vele jaren gemaakt. Door de jaren heen zijn de rekenmodellen voor stikstof gewijzigd, maar ook de eisen voor welke gegevens ingevoerd moeten worden. Zo hoefden vroeger enkel de stikstofemissies van de dieren ingevoerd worden, tegenwoordig moeten ook de stikstofemissies ingevoerd worden die vrijkomen bij het gebruik van bijvoorbeeld de tractor op het erf, het gebruik van de verwarmingsketel en alle transportbewegingen die bij de veehouderij horen. Denk dan dus aan de vrachtwagens die voer komen lossen, of mest komen laden. De stikstofberekeningen maken onderdeel uit van de Natuurbeschermingswetvergunning die aangevraagd moet worden bij elke wijziging van het bedrijf. Het is inmiddels duidelijk dat elke veehouderij over die vergunning dient te beschikken (ook al wijzigt er niets aan het bedrijf).

Stikstofberekeningen voor niet-agrarische activiteiten zijn relatief nieuw. Waar moet u dan aan denken? Stel u wilt een nieuwe woning, of meerdere woningen, bouwen. Dan zal moeten worden aangetoond dat de extra stikstof die daardoor vrijkomt geen negatief effect heeft op de zogeheten Natura2000 gebieden. Dat geldt niet alleen voor het gebruik van de woning (denk aan stikstof van auto’s van de bewoners, of het gebruik van een open haard), maar ook voor de stikstof die vrijkomt bij het bouwen van de woning. Bij de bouw komt stikstof vrij door het gebruik van bouwmachines en door de aanvoer van materialen, zelfs de vervoersbewegingen van de bestelbusjes van de bouwlieden moeten worden ingevoerd. Na het uitvoeren van de berekeningen moeten de resultaten met een onderbouwing aangeleverd worden bij de gemeente of de provincie) om het bestemmingsplan of de vergunning mogelijk te maken. Als de stikstofberekeningen ongunstig uitvallen, bijvoorbeeld door de ligging tegen, of in, Natura2000 gebied dan kijken wij met u mee welke oplossingen er voor handen zijn.

Het uitvoeren van de stikstofberekeningen is precisiewerk en vereist de nodige kennis en kunde. Samen met onze klanten proberen wij altijd tot de juiste oplossing te komen om ontwikkeling mogelijk te maken.

Meer weten? Neem dan contact op met ons.

Contact

Meer nieuws