Stuur brieven van de provincie aan ons door!

Als de provincie u een brief stuurt met daarin de vraag om te reageren, stuur deze dan aan ons door. Wij merken dat veel brieven rechtstreeks naar de klant gestuurd worden. Wij kunnen u niet adviseren op het moment dat wij die brieven niet hebben gekregen.

In onze vorige e-mail update vertelden wij u over de uitspraak van de Raad van State die ervoor heeft gezorgd dat er bij intern salderen geen nieuwe Natuurvergunning (van de provincie) meer nodig is. Die uitspraak is bekend als “uitspraak de Logtsebaan”.

Vooropgesteld, dat maakt niet dat stikstof helemaal niet meer getoetst hoeft te worden. Het moet altijd nog inzichtelijk gemaakt worden met berekeningen en een toelichting. De provincie stuurt echter geen nieuwe vergunningen meer op als blijkt dat intern salderen van toepassing is. Uitspraak de Logtsebaan heeft ook invloed op lopende aanvragen. In het kader daarvan versturen de verschillende provincies brieven met daarin een aantal vragen die beantwoord moeten worden.

Het is niet vanzelfsprekend dat de provincie deze brieven ook aan ons toestuurt, ook al zijn wij gemachtigd. Met andere woorden: ga er niet automatisch van uit dat wij reageren, maar zorg ervoor dat wij de brief krijgen en neem contact met ons op.

Contact

Meer nieuws