Subsidie voor stikstofreductie melkveehouders provincie Drenthe, Friesland en Groningen

Melkveehouders in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen in 2023 subsidie aanvragen voor maatregelen die de stikstofuitstoot van hun bedrijf verlagen. Het gaat hierbij om bewezen effectieve en meetbare managementmaatregelen. Het totale budget voor de drie provincies is € 55,2 miljoen.

Bij de eerste openstelling in juni en juli van 2023 was het (verhoogde) budget snel vergeven. Een nieuwe openstelling van de regeling is aangekondigd voor het derde kwartaal.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?
Bepaalde investeringen voor het terugdringen van stikstofemissie kunnen rekenen op subsidie. Daarnaast is het advies door externen in sommige gevallen ook subsidiabel.

Subsidie voor niet-productieve investeringen
De volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Mestrobots, met of zonder watersproeier. Voorwaarde is dat het vloeroppervlak minimaal 6 keer per dag gereinigd kan worden.
  • Installaties en spoelleidingen voor het schoonsproeien van loopvloeren met water. Voorwaarde is meerdere malen daags sproeien met in totaal minimaal 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag.
  • Registratiesystemen die de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhouden.
  • Installaties, spoelleidingen en additieven voor het sproeien van (verdund) magnesiumchloride op traditionele roostervloeren. Voorwaarde is overdag ieder uur (12 x) sproeien met magnesiumchloride (32%), aangelengd met water in een verhouding 1:8, in overeenstemming met de condities en instellingen die vast zijn gesteld op basis van het meest recente onderzoek.
  • Aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag alleen in combinatie met een van de bovenstaande maatregelen.

De subsidie bedraagt 80% met een maximum van € 60.000 per bedrijf.

Subsidie voor advies
In aanmerking voor subsidie komt advies voor:

  • Advies omtrent mogelijkheden voor het verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel.
  • Advies omtrent mogelijkheden voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de veestapel, inclusief advies op het gebied van graslandmanagement met als doel een lager eiwitgehalte in het gras te realiseren. De streefwaarde is 150 g/kg DS.
  • Advies met betrekking tot de voor het betreffende bedrijf meest geschikte maatregelen om de ammoniakuitstoot te verlagen.

De subsidie bedraagt 100% van de advieskosten met een maximum van € 1.500 per advies en € 3.000 per bedrijf.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?
Alle 4.000 melkveehouders in Drenthe, Friesland en Groningen kunnen subsidie aanvragen.

De verwachting is dat de stikstofuitstoot met 20% teruggebracht kan worden door deze managementmaatregelen. Op de bedrijven worden ook de resultaten van de maatregelen gemeten, om te zien wat een maatregel doet en welke verbeteringen eventueel nodig zijn.

Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst.

Bron: Subvention

Contact

Meer nieuws