Teveel veehouders hebben geen goed beeld van hun vergunningen

„Het verbazingwekkend dat nog veel veehouders niks geregeld hebben aangaande een Natuurbeschermingsvergunning of de status van hun vergunning niet precies in beeld hebben.” Aldus onze adviseur Sjaak van Schaik. „Wil je meedoen met het opkoopverhaal dan is het belangrijk om je nu voor te bereiden en in beeld hebt hoeveel kilo stikstof je hebt.” De adviseur beantwoorde vorige week vragen van veehouders over de stikstofregels en vergunningen tijdens een succesvolle eerste Agrio Live Chat met als thema Stikstof.

Van Schaik heeft naast het beantwoorden van de vragen tijdens de Agrio Live Chat nog een aantal zaken, dat niet werd behandeld maar voor veehouders wel relevant is: „Het besluit emissiearme huisvesting zal vermoedelijk aangescherpt worden. Op dit moment is de drempelwaarde van 8,6 kilogram per koeplaats, het zou best kunnen dat deze verlaagd wordt naar bijvoorbeeld 7 kilogram.”

Ook bestaat er volgens Van Schaik de mogelijkheid dat de minister, net als dat in het verleden bij de varkens- en pluimveehouderij gebeurde, bestaande stallen gaat verplichten om emissiearm te worden. „Nu hoeft men stallen van voor 2008 niet aan te passen. Voor de aanscherping zal er wellicht wel een overgangstermijn ingesteld worden.“

Opkoop bedrijven

Wat betreft de uitkoop van bedrijven verwacht de VanWestreenen adviseur dat dit zal gebeuren op basis van degenen die de meeste invloed hebben. „Hoe dichter in de buurt van de natuur en afhankelijk hoeveelheid stikstof ze produceren. Zij zullen het eerst uitgekocht worden. Er is geen geld voor de kleine veehouder ver weg van een Natura 2000 gebied. Maar vooralsnog is de uitkoop nog niet zeker. We weten pas eind van het jaar of Brussel de plannen goedkeurt en dit niet als staatssteun ziet. Begin volgend jaar kunnen veehouders zich dan inschrijven voor een eventuele uitkoop.”

Voor wie de Agrio Live Chat gemist heeft, klik hier>>

Contact

Meer nieuws