Toekomstperspectief voor agrariërs in de regio

De Agro Ondernemersscan is een hulpmiddel in de Ondernemersbegeleiding van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley. Zicht krijgen op wat er wél kan en mag, is precies waar het in deze scan om gaat. IJsbrand Snoeij, eigenaar van biologische zorgboerderij ’t Paradijs in Barneveld ontwikkelde de Agro Ondernemersscan samen met Schuitemen Accountants, VanWestreenen Adviseurs en de Rabobank.

Wat zijn je kwaliteiten en wat zijn je valkuilen. Wat zijn financiële mogelijkheden en welke oriëntatie heb je op de markt. Kortom; waar liggen je kansen. Dit is wat de Agro Ondernemersscan in beeld brengt.

Wilt u meer weten? Lees hier het gehele artikel

Contact

Meer nieuws