Top 100-lijst grootste ammoniakuitstoters

Afgelopen voorjaar kwam het kabinet, met de hulp van het RIVM, met een lijst van 100 grootste NH3 (ammoniak) en top 100 grootste NOX (stikstofoxiden) naar buiten. In de top 100 ammoniak bleek al snel nog fouten te zitten.

Deze werden destijds hersteld en vervolgens kregen we de geüpdate versie, waarbij wij destijds nog steeds dezelfde grote vraagtekens zetten. Ten aanzien van die Top 100 zijn er twee Woo verzoeken gedaan (Wet opvragen overheidsinformatie, vroeger heette dit een “Wob-verzoek”). Naar aanleiding van die Woo verzoeken heeft het ministerie van VWS alle op de lijst vermelde bedrijven aangeschreven. Zij wisten tot op dat moment niet dat zij op de lijst stonden, want deze was geanonimiseerd gepubliceerd.

Op de lijst stond alleen in welke plaats de ammoniakuitstoter lag, hoeveel ammoniak ze uitstoten en wat voor type bedrijf het betrof). Onder de aangeschreven bedrijven zaten een aantal klanten van ons. Deze klanten wilden graag dat wij de informatie controleerden en een zienswijze indienden op het mogelijk openbaar maken van hun gegevens. Door deze actie konden wij alvast zien welke gegevens het RIVM hanteert voor bepaalde typen stalsystemen.

Zienswijze
Vorige week stuurden wij deze zienswijzen uit. In deze zienswijze kwamen wij al tot de conclusie dat de gehanteerde getallen niet klopten. Dit kregen wij vrijwel direct per mail bevestigd vanuit het RIVM dat het in ieder geval voor 2 van de systemen die onze klanten hadden niet klopte. Gisteren volgt dan al een brief van de minister aan de kamer dat de getallen niet kloppen/de lijst nog fouten bevat! Dit is uitgebreid in het nieuws geweest, waarbij de minister haar excuses aanbood voor het wederom delen van foutieve informatie.

Inmiddels is ons duidelijk geworden dat het gaat om circa 45 van de 100 bedrijven die foutief in de lijst staan. Deze bedrijven horen eigenlijk niet thuis op de lijst. Dit betekent dus dat er 45 nieuwe bedrijven zullen zijn die op de lijst terecht zullen komen. Mocht dit uw bedrijf zijn en u krijgt een brief van de overheid, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan zullen wij ook voor u beoordelen of de informatie klopt. En indien gewenst een zienswijze indienen.

Fouten in stalsystemen
Voor bijna alle systemen werden andere getallen gehanteerd dan wij zouden hebben gedaan, maar voor 2 specifieke systemen was de afwijking erg fors: E 2.11.1 (legkippen met volierehuisvesting met mestbanden) en E4.4.3 (vleeskuikenouderdieren grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun). Deze getallen worden ook gebruikt als input voor de Emissieregistratie (ER) die in AERIUS gezet wordt. Met de ER (en andere gegevens) wordt de stikstofdeken in NL (achtergronddepositie) bepaald. Deze bevat dus verkeerde gegevens. Voor de ‘emissieoorzaak’ E2.11.1 alleen betekent het dat er 3.500.000 kg ammoniak teveel in AERIUS zit! Daar komen eventuele andere fouten nog bij op.

Wij proberen nu ook om de voltallige RAV lijst met de door hen gehanteerde factoren te krijgen, maar tot op heden krijgen we te horen dat deze lijst niet eenvoudig te maken is. Desalniettemin zullen wij dit verzoek formeel doen en in de tussentijd proberen voor zoveel mogelijk systemen te achterhalen hoe men in AERIUS rekent. Al met al krijgen we steeds meer informatie over de ‘black-box’ AERIUS.

Voor vragen hierover bel gerust eens met een van onze adviseurs.

Contact

Meer nieuws