Uitspraak 25km-afkapgrens stikstofberekeningen

Voor alle vergunningaanvragen waarbij het aspect stikstofemissie van belang is, maken wij een stikstofberekening. Deze berekeningen worden gedaan in het programma AERIUS-Calculator. Over dit programma is op woensdag 5 april 2023 een belangrijke (en langverwachte) uitspraak gedaan door de Raad van State.

Tussenuitspraak ViA15

De uitspraak is gedaan in een tussenuitspraak over de zaak ViA15. In deze zaak wordt geoordeeld over het doortrekken van de A15 naar de A12. Een van de bezwaren die tot nu toe deze doortrekking in de weg stond, was de vraag of de stikstofberekeningen wel mogen worden afgekapt op 25 km van de emissiebron. Deze vraag is voor alle vergunningaanvragen waarbij stikstofemissie een rol speelt van belang, waardoor dit een belangrijke uitspraak is.

Hoe wordt de stikstofneerslag berekend?

Het programma AERIUS berekend waar de stikstof die uitgestoten wordt weer neerdaalt. Het programma doet dit door elk natuurgebied op te delen in hexagonen met een oppervlakte van een hectare. Voor elk hexagon wordt berekend hoeveel stikstof er neerkomt als gevolg van de emissie uit de ingevoerde emissiebron.

Sinds januari 2022 [1] wordt er bij alle vergunningaanvragen enkel gerekend op de hexagonen in een straal van 25 kilometer rondom de emissiebron. Op deze grens van 25 kilometer worden de berekeningen dus afgekapt. De reden hiervan is dat dit de maximale afstand is waarbinnen voor een individueel project nog (voldoende wetenschappelijk) betrouwbare berekeningen kunnen worden gedaan.

Gevolgen voor vergunningaanvragen

De Raad van State heeft geoordeeld dat de 25km-afkapgrens in stand kan blijven. Het AERIUS-model hoeft dus niet aangepast te worden. Het voordeel hiervan is dat de AERIUS-berekeningen van alle lopende aanvragen niet opnieuw gedaan hoeven te worden. Verder blijven de berekeningen eenvoudiger nu er niet op alle Natura2000-gebieden in Nederland hoeft te worden gerekend. In sommige specifieke aanvragen kunnen hierdoor de berekeningen zelfs veel beter uitkomen.

[1] Hiervoor werd bij de ViA15 zaak gerekend met 5 kilometer voor wegverkeer en 25 kilometer voor andere bronnen. Daarvan is geoordeeld dat alles tot 25 kilometer moet worden berekend.

Contact

Meer nieuws