Uitstel stikstofwet kan voor landbouw riskant zijn

Steven van Westreenen, eigenaar van een agrarisch adviesbureau en nummer 24 op de SGP-lijst voor de verkiezingen, was donderdag blij met de oproep van Eerste Kamerlid Peter Schalk (SGP). „Deze wet is te eenzijdig gericht op het algemeen belang. Men heeft stikstofruimte nodig voor de natuur en voor andere economische activiteiten, zoals de bouw en infrastructuur. Daarvoor wordt de landbouw geslachtofferd, met grote sociaal-economische gevolgen voor boerengezinnen. Het zou goed zijn als die nog eens onder de loep worden genomen.”

Mocht de wet inderdaad controversieel verklaard worden, dan kan een volgend kabinet de behandeling ervan alsnog doorzetten. De wet is dus niet van tafel. Overigens kan een nieuwe regering de wet ook intrekken.

Volgens Van Westreenen is de SGP steeds tegen de aanscherping van de natuurdoelen in de stikstofwet geweest. Daarom heeft de Tweede Kamerfractie tegen het amendement gestemd dat daarop betrekking had. Dat –aangenomen– amendement leidde ertoe dat volgens de wet de stikstofuitstoot in Nederland in 2035 de helft lager moet zijn dan in 2019. In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond alleen dat de uitstoot in 2030 met 26 procent moest zijn verminderd.

Lees hier het gehele artikel>>

Bron RD.nl

Contact

Meer nieuws