Update extern salderen in provincies Overijssel en Gelderland

Als er voor een project te weinig stikstof beschikbaar is dan kan een ondernemer stikstof van derden aankopen om daarmee het stikstofgat te dichten. Dit heet extern salderen.

Extern salderen stikstof

In Nederland hebben alle provincies, behalve Utrecht, extern salderen in werking gezet. Het zijn echter roerige tijden, gezien de jurisprudentie die in de laatste maanden ontstaan is. Om die reden heeft Overijssel besloten om dit extern salderen tijdelijk op te schorten. Hieronder leest u hier meer over.

Extern salderen Overijssel opgeschort

Zoals u wellicht vanuit de media heeft vernomen is provincie Overijssel gestopt met de afgifte van Natuurvergunningen die betrekking hebben op extern salderen. Het gaat om tijdelijk opschorten. De provincie wil een betere onderbouwing maken om Natura2000 gebieden te beschermen om zo de externe salderingen door te kunnen laten gaan. Daar hebben zij enkele maanden voor nodig. Er is geen overgangsrecht voor de reeds ingediende aanvragen, dus liggende aanvragen handelt de provincie pas af na de opschorting.

Extern salderen Gelderland in werking

Provincie Gelderland kondigde in het najaar van 2021 al aan dat zij extern salderen mogelijk wilden gaan maken. Daarvoor moesten de Gelderse beleidsregels worden aangepast, de publicatie daarvan heeft gisteren aan het einde van de dag plaatsgevonden. De provincie wil grip hebben op de externe salderingen en wil dat er eerst melding wordt gedaan bij hen van het voornemen van de externe saldering.

De provincie zal vervolgens een modelovereenkomst opstellen die beide partijen moeten tekenen, de provincie is zelf ook onderdeel van de overeenkomst. De overeenkomst moet erop toezien dat de te salderen stikstofproductie op de locatie van verkoper ook daadwerkelijk stopt, uiteraard in combinatie met het intrekken van de bestaande vergunning(en). De overeenkomst zal mogelijk ook zaken bevatten welke toezien op het voorkomen van leegstaande stallen. Gelderland wil namelijk voorkomen dat leegstaande gebouwen in strijd met het bestemmingsplan gebruikt zullen gaan worden (en wil verloedering van het landschap voorkomen, evenals mogelijke ondermijning die zou kunnen ontstaan). De modelovereenkomsten zijn nog niet af, dus de exacte inhoud laat nog op zich wachten. Mochten wij daar nog bijzonderheden in aantreffen dan leest u dat in een volgende update.

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.

Contact

Meer nieuws