Update “Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden”

Vanaf 2016 wordt in Nederland op grote schaal onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de veehouderij op de gezondheid van de omwonende. Het programma is erop gericht meer kennis te krijgen over de gezondheid van mensen die in de buurt van veehouderijen wonen.  Inmiddels zijn resultaten van dit VGO onderzoek gepubliceerd, de onderzoekers zien een extra risico op longontsteking rond geitenhouderijen.

Omdat nog onbekend is waardoor mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontstekingen hebben, zijn in 2019 verschillende vervolgonderzoeken gestart. Hiermee willen de onderzoekers achterhalen waarom mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben. De resultaten van deze onderzoeken worden naar verwachting medio 2022 gepubliceerd.

Aan de hand van de resultaten kunnen wellicht risico reducerende maatregelen worden geadviseerd. Heeft u vragen welke gevolgen dit heeft voor uw situatie.

Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Contact

Meer nieuws