Update stikstofproblematiek

Eerder informeerden wij u over de brief van minister Schouten aan de tweede kamer en over de beleidsregels die de provincies gezamenlijk hadden opgesteld om vergunningverlening op het gebied van stikstof weer op gang te brengen. Op die beleidsregels is veel weerstand gekomen, boerenprotesten hebben ertoe geleid dat provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland de regels buiten werking hebben gesteld. Limburg en Utrecht passen de regels aan om zo latente ruimte in de vergunningen niet aan te tasten of de regels in het geheel niet voor de landbouw van toepassing te verklaren.

Minister Schouten heeft inmiddels aangegeven uiterlijk 1 december aanstaande duidelijkheid te geven over de stikstofmaatregelen. Vergunningverlening ligt dus voorlopig nog even stil, alhoewel dat al het geval was vanwege het ontbreken van een goed werkend rekenmodel. Dat rekenmodel volgt in januari 2020.

Er heerst overigens veel onduidelijkheid binnen de sector over die beleidsregels, die dus nu in een deel van Nederland buiten werking zijn gesteld. We krijgen veel telefoontjes van verontruste veehouders die denken dat er al een deel van hun vergunning niet meer zou gelden. In sommige gevallen denkt men dat doordat ze niet voldoende vee hadden staan op 4 of 8 oktober jongstleden, of doordat ze niet voldoende productierechten hadden. Zoals de beleidsregels zijn opgesteld geldt dat er pas een toetsing zal plaatsvinden op het moment dat er een nieuwe aanvraag gedaan wordt. Bij intern salderen kijkt men naar de datum van indienen van die aanvraag en wat de stand van het bedrijf op dat moment was. Bij extern salderen, dus als men de ammoniak verkoopt, kijkt men naar de stand van het bedrijf op 8 oktober 2019. Dus als u een vergunning heeft dan mag u die ten volle benutten. Pas op het moment van een nieuwe aanvraag kan het spannend worden afhankelijk van wat er gerealiseerd is. Let op: nu de minister weer terug naar de tekentafel is gegaan zal voorgaande hopelijk geschiedenis zijn (of worden).

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact

Meer nieuws