Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Berkelland ter inzage vanaf 29 oktober 2020

Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Berkelland wordt vernieuwd. Van 29 oktober tot en met 23 december 2020 ligt het voorontwerp voor dit plan ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een inspraakreactie indienen bij de gemeente.

Controleren toegewezen bestemming

Het is slim om de toegewezen bestemmingen en bijhorende planregels goed te controleren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de vorm en oppervlakte van het bouwvlak, archeologische zones en bestemmingen van omliggende locaties. Foutieve of ongewenste aanduidingen van naastgelegen gronden kunnen namelijk ook directe invloed hebben op uw bedrijfsontwikkeling.

De bestemming en bijbehorende planregels zijn na het definitief vaststellen van het plan voor de komende tien jaar juridisch bindend voor de ontwikkelmogelijkheden voor uw bedrijf. Mogelijk kunt u de gemeente nu nog verzoeken uw plannen op te nemen in het bestemmingsplan, zodat u hiervoor op een later moment geen kostbare, individuele procedure hoeft te doorlopen.

Nu reageren

Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk en kan lastig zijn. Wij hebben ruime ervaring in bestemmingsplanprocedures en kunnen u helpen te bekijken wat het ontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent, en of het indienen van een inspraakreactie zinvol is. Let op: het indienen van een inspraakreactie is vereist om in een later stadium eventuele bedenkingen tegen het ontwerp aan de rechter te kunnen voorleggen.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze collega Wieteke Schotsman. U kunt haar bereiken via 0544-379737. Mailen mag natuurlijk ook: schotsman@vanwestreenen.nl.

Contact

Meer nieuws