Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Gelders Eiland ter inzage

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Gelders Eiland ter inzage vanaf 25 maart 2021

Het bestemmingsplan Buitengebied van het zuidelijke deel van de gemeente Zevenaar wordt vernieuwd. Dit betreft het grondgebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden, met de dorpen Pannerden, Aerdt, Tolkamer, Herwen, Lobith en Spijk. Van 25 maart t/m 5 mei 2021 ligt het voorontwerp voor dit plan ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een inspraakreactie indienen bij de gemeente Zevenaar.

Controleren toegewezen bestemming

Het is slim om de toegewezen bestemmingen en bijbehorende planregels goed te controleren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de vorm en oppervlakte van het bouwvlak, archeologische zones en bestemmingen van omliggende locaties. Foutieve of ongewenste aanduidingen van naastgelegen gronden, kunnen namelijk ook directe invloed hebben op uw bedrijfsontwikkeling.

Nu reageren

Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk en kan lastig zijn. Wij hebben ruime ervaring in bestemmingsplanprocedures en kunnen u helpen te bekijken wat het ontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent, en of het indienen van een inspraakreactie zinvol is. Let op: het indienen van een inspraakreactie is vereist om in een later stadium eventuele bedenkingen tegen het ontwerp aan de rechten te kunnen voorleggen.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze collega Wieteke Schotsman. U kunt haar bereiken via 0544-379737. Mailen mag natuurlijk ook: schotsman@vanwestreenen.nl.

Contact

Meer nieuws