Watersparen

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft op 8 juli 2020 besloten om alle grondeigenaren in het landelijk gebied die maatregelen nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater, maximaal te stimuleren door hiervoor binnen de kaders van de begroting 2020 eenmalig € 400.000 beschikbaar te stellen.

De aanvraag kan enkel worden gedaan voor B- en C-watergangen in het landelijk gebied, die in eigendom zijn van de aanvrager dan wel in eigendom zijn van het waterschap, waarbij de aanvrager aanliggend aan de watergang grond in eigendom heeft. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op maatregelen in het landelijk gebied die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater.

De regeling ‘watersparen’ is bestemd voor eigenaren van grond in het landelijk gebied van het waterschap. Zij betalen de voorgestelde maatregel volledig tot een maximum van 10.000 euro, mits uw maatregel aan enkele spelregels voldoet. U kunt van 3 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 gebruik maken van deze regeling. Meedoen is simpel!

U maakt een concreet voorstel inclusief kostenraming en/ of offerte, benut hiervoor de spelregels op de site van het waterschap.

Heeft u vragen hierover of ondersteuning nodig bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs.

Contact

Meer nieuws