Wijzigingen duurzame stallen (MDV)

In verband met het stikstofdossier, wijzigen er een aantal zaken voor duurzame stallen om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil.

Melkvee
Het kabinet zet in op grondgebonden melkveehouderij en daarom komen investeringen in melkveestallen alleen nog in aanmerking waarbij dit aangetoond kan worden.

Intensieve veehouderij
Duurzame stallen voor varkens en pluimvee komen alleen nog in aanmerking wanneer het aantal dieren niet toeneemt. Nieuwe varkens- en pluimveestallen op een nieuwe locatie komen niet meer in aanmerking voor MIA/Vamil, tenzij het om verplaatsing van een bestaand bedrijf gaat.

Algemeen

  • Voor alle stallen geldt dat er een omgevingsvergunning en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet zijn als dit vereist is.
  • Investeringen in zogenaamde megastallen komen niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil, omdat deze volgens de overheid niet passen binnen de beoogde transitie naar een duurzame landbouwsector.
  • Het MIA-aftrekpercentage voor melkveestallen, varkenstallen, vleeskalverstallen en pluimveestallen is verhoogd van 27% in 2022 naar 36% in 2023.
  • Voor melkveestallen met weidegang geldt een aftrekpercentage van 45%.
  • De maximale subsidiabele investeringsbedragen per dierplaats verhoogd.

Bron: Subvention

Contact

Meer nieuws