Nieuwe subsidies in Gelderland voor toekomstmogelijkheden veehouders

Veehouders in Gelderland kunnen subsidie krijgen voor nieuwe activiteiten, bedrijfsverplaatsing of extra maatregelen. Het doel van de regelingen is om Gelderse veehouders die door willen, verder te helpen en de stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden te verminderen.

De subsidieregelingen zien er als volgt uit:

Hoeveel bedraagt de subsidie?
De provincie stelt in totaal € 6 miljoen beschikbaar voor de eerste drie regelingen. Mogelijk zorgt de Rijksoverheid voor meer budget binnen deze regelingen.

LBV
Daarnaast loopt er vanuit de rijksoverheid uiteraard ook de LBV+ en LBV-regeling nog. Na afstemming met de provincie is duidelijk geworden dat deze regelingen gestapeld mogen worden. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.

Bron: Subvention / Provincie Gelderland

Contact

Meer nieuws