Even voorstellen: Anton Legeland

Per 1 november is Anton Legeland bij ons in dienst getreden als Adviseur Buitengebied.
Sinds jaar en dag werkt Anton als adviseur voor erfeigenaren in het buitengebied. Zowel voor de actieve agrariërs, als voor de stoppende / gestopte ondernemers en particulieren.

Anton heeft een lange periode als bedrijfskundig adviseur gewerkt en zich daarna doorontwikkeld op de vakgebieden ruimtelijke ordening en milieu. In de laatste 10 jaar heeft hij daar kennis over asbest(daken) en energievraagstukken aan toegevoegd. Kortom, een brede achtergrond.

Duidelijk is de toenemende vraag van de verschillende erfeigenaren in het buitengebied: “Wat is er mogelijk op ons erf en hoe kunnen we onze plannen realiseren?” De grootste uitdaging is elke keer weer om de erfeigenaar/ ondernemer perspectief te bieden door met hen samen te werken aan de best mogelijke oplossing en hen te begeleiden in de vaak lastige- en langdurige processen.

Bedrijfsontwikkeling – andere (neven)functies – vrijkomende agrarische gebouwen – Rood voor Roodregeling – extra woningen – woningsplitsing – benodigde bestemmingplanwijzigingen- sanering asbestdaken – energie/zonnepanelen/kleine windmolens. Dit zijn de onderwerpen waar Anton zich vooral mee bezig houd.

Daarbij staat hij altijd open voor een onafhankelijk advies. Anton: “Ik werk nu binnen een organisatie die alle aspecten “in eigen huis” kan invullen en de expertise daarvoor heeft. Expertise waarop de erfeigenaar, rechtstreeks een beroep kan doen. Feitelijk bieden we als VanWestreenen “één loket voor alles”!

Contact

Meer nieuws