Laatste subsidiemogelijkheid voor zonnepanelen in 2023

Wilt u als ondernemer investeren in zonnepanelen? In 2023 is het nog mogelijk om voor zonnepanelen subsidie te ontvangen. Het is nog onzeker of de regelingen Energie-investeringsaftrek (EIA) en Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) in 2024 blijven bestaan voor zonnepanelen. Als u nog gebruikt wilt maken van deze regelingen dan is het aan te raden de zonnepanelen nog in 2023 aan te schaffen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale subsidie voor energiebesparende investeringen en duurzame energie, zoals zonnepanelen. De EIA bestaat in 2023 uit een extra aftrekpost van 45,5% over de investering. Het EIA-percentage voor 2024 wordt verlaagd naar 40%.

De belangrijkste voorwaarden voor zonnepanelen binnen de EIA-regeling zijn:

  • Kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère.
  • Vermogen zonnepanelen minimaal 15 kWp.
  • Zonnepanelen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet in aanmerking.
  • De EIA moet binnen drie maanden na opdrachtverstrekking worden aangevraagd.

Meer over de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)
De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een subsidie voor warmtepompen, zonneboilers, PV-installaties (zonnepanelen) en kleinschalige windturbines. De ISDE subsidieert kleine installaties voor duurzame energieproductie die geen gebruik kunnen maken van andere subsidieregelingen, zoals de SDE++. Voor 2023 is € 350 miljoen budget beschikbaar. Voor investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit met PV-installaties en windturbines is een apart budget van € 30 miljoen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen kan tot en met 31 december 2023. ISDE-aanvragen moet vóór de koopverplichting of opdrachtverstrekking. Voor aanvragen vanaf 2023 geldt na een afgegeven beschikking een termijn van 24 maanden om de investering te realiseren.

De belangrijkste voorwaarden voor zonnepanelen binnen de ISDE zijn:

  • De subsidie bedraagt € 125 per kWp.
  • Kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère.
  • Vermogen zonnepanelen minimaal 15 kWp.
  • Eigen netto elektriciteitsverbruik > 50.000 kWh.
  • Gebouwgebonden installatie.

Meer over de ISDE

De ISDE en EIA mogen niet worden gecombineerd, u moet dus een keuze maken.

Grotere energieopwekkingsinstallaties (en installaties aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling 2024.

Bron: Subvention

Contact

Meer nieuws