Ontwikkelingen stikstofwetgeving afgelopen periode

We weten allemaal dat er veel dingen spelen op het gebied van stikstofwet- en regelgeving. Als men de krant openslaat staat er vaak wel weer iets in over stikstof.

Meest recent: het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw is ‘failliet’. De verlaging van de snelheid naar 100 km/u op de snelwegen is gebruikt om de stikstofbank te vullen. Hiermee zijn vele woningen al vergund. Echter, nu blijkt dat de vulling van de stikstofbank hoogst onzeker is. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid verkeer en de eerder geldende snelheid op deze weg. Feit is dat er stikstofruimte beschikbaar is gekomen door deze maatregel, maar men weet niet zeker hoeveel. Zodoende is deze stikstofruimte niet geschikt om nieuwe projecten mee te vergunnen.

Daarnaast zijn er meerdere uitspraken geweest over de emissiearme systemen bij melkrundvee, maar ook over het biologisch luchtwassystemen. In beide gevallen gaat het om de beloofde emissiereductie versus de werkelijke emissie. Tevens staat de wijze van meting/berekening van deze emissiefactor ter discussie. Voor de Wet natuurbescherming moet vooraf voldoende zeker zijn vastgesteld dat er geen verslechtering plaats gaat vinden. Dat betekent dat er geen gerede twijfel mag bestaan over een stalsysteem. We zien nu echter ook dat er gekeken wordt naar mogelijke oplossingen. In sommige gevallen is een onderbouwing te maken waardoor de vergunning toch afgegeven zou kunnen worden. Deze uitspraken zijn wel van de hand van rechtbanken. Deze zomer (in juni) is er een zitting bij de hoogste bestuursrechter (de Raad van State) over de zaken met emissiearme stalsystemen bij rundvee die in Utrecht spelen, dan volgt normaliter net na de zomer de uitspraak. Zodra dit het geval is houden we u op de hoogte.

Wij hebben u in eerdere nieuwsbrieven al op de hoogte gebracht van de wijziging van AERIUS van afgelopen januari, de basis van deze update was de invoering van de 25 km afkap-grens. Sinds die update zijn er ook wat zaken die nu anders moeten worden ingevoerd. Zo moet de luchtsnelheid anders berekend worden dan voorheen, maar ook de vervoersbewegingen op, van en naar het erf moeten anders worden ingevoerd. Dit heeft in sommige gevallen nogal gevolgen voor de uitkomsten van de berekening. Houdt hier rekening mee in uw lopende aanvragen! Op korte termijn komt er weer een kleine update van het rekenprogramma (randeffecten op 25 km) en de rekeninstructie. Door deze laatste zal de luchtsnelheid weer iets anders moeten worden berekend, maar daarmee sluit het weer meer aan bij de emissiesnelheden zoals we ze berekenen bij de geurberekening. Wij proberen nu alvast voor te sorteren op deze wijziging zodat we niet onnodig moeten blijven rekenen. Uiteraard kost dit wel weer extra tijd.

Kort gezegd is stikstof een zeer juridische discussie op dit moment. Wij blijven proberen u zo goed mogelijk te informeren, tevens ook te zorgen dat we de wetgever scherp houden. Wij begrijpen echter dat er veel vragen spelen, mocht u ergens mee zitten bel dan gerust met één van onze adviseurs. Zij kunnen u ongetwijfeld verder helpen.

Contact

Meer nieuws