SDE++ voor opwekking groen gas door vergisting

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken waaronder de categorie hernieuwbaar gas. De openstelling loopt van 5 september 2023 tot en met 5 oktober 2023.

Voor het vergisten van mest zijn er twee subsidiabele opties met de SDE+++

Optie 1: Van mestvergisting naar biogas en groen gas
Optie 1 is door mest te vergisten. Hierbij ontstaat biogas. Als het biogas wordt ontdaan van water, zwavel en CO2 en is sprake van groen gas. Dit product is gelijk aan aardgas. Groen gas mag worden ingevoerd op het netwerk en is dus subsidiabel met de SDE++.

Optie 2: Van biogas/groen gas naar warmte/elektriciteit (WKK)
Optie 2 is om via een warmtekrachtkoppeling (WKK) elektriciteit en warmte te produceren met biogas/groen gas. Een deel van de warmte wordt gebruikt om de vergister op temperatuur te houden. De rest van de warmte gaat naar een andere toepassing, zoals het verwarmen van een stal of mestverwerking. De stroom kan op het bedrijf worden gebruikt en op het elektriciteitsnet worden ingevoerd.

SDE++ 2023
De subsidieregeling SDE++ verloopt in vijf fasen. In 2023 is de regeling open voor aanvragen vanaf 5 september 2023. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. De maximale subsidiebehoefte voor 2023 is € 400 per vermeden ton CO2.

Projecten met een hogere subsidiebehoefte kunnen ook gebruikmaken van de SDE++. Hiervoor wordt niet de gehele onrendabele top vergoed. De subsidie heeft een looptijd van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor het produceren van groen gas?
In de tabel hieronder de omrekening naar euro’s per kWh voor het invoeden van groen gas op het net door een vergistingsinstallatie kleiner dan 450 kW. Het maximale basisbedrag is € 0,1981 per kWh. Omgerekend is dat ongeveer € 1,981 per m³ ingevoed groen gas. Bedragen gelden voor de openstelling van de SDE++ in 2023.

FaseMonomestvergisting < 450 kW
Fase 1€ 0,0925/ kWh
Fase 2€ 0,1400 / kWh
Fase 3€ 0,1717 / kWh
Fase 4€ 0,1981 / kWh
Fase 5 € 0,1981 / kWh
Voorlopig correctiebedrag 2023 € 0,0755 / kWh

Bron: Subvention

Contact

Meer nieuws