Sluitingsdatum “gewone” LBV nadert

Op 1 december 2023 sluit de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie’ opengesteld door de Minister voor Natuur en Stikstof.

Dit betreft de regeling die wellicht beter bekend is als de “gewone LBV”, welke enkel is bedoeld voor diergroepen met productierechten. Dat zijn dus melkvee-, varkens- en pluimveehouderijbedrijven.

Deze regeling is op 3 juli 2023 opengesteld. Wilt u nog meedoen met de regeling dan heeft u daar nog maar enkele dagen de tijd voor. Twijfelt u of wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Let op: het gaat hier om de gewone LBV, dus niet over de LBV plus! De sluitingsdatum van de LBV plus, de regeling voor piekbelasters, is 5 april 2024.

Contact

Meer nieuws