Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst ‘Starten met zorglandbouw: iets voor jou?’ in Lunteren.

Experts én ervaringsdeskundigen kwamen aan het woord. Zorgondernemer Wim van de Fliert: “Als het aan je hart ligt, dan liggen er kansen in een zorgtak en kan het je bedrijf als totaal versterken.”

De bijeenkomst was bedoeld om agrariers met interesse in het starten van een zorgtak te inspireren en informeren. Het werd georganiseerd door VanWestreenen Adviseurs, Eleven Floawers Foundation en het Agroloket Regio Foodvalley. De sprekers waren zorgondernemers Annet Lekkerkerker (Koeching) en Wim van de Fliert (Boerderij Groot Wagensveld), Gert Schoterman (VanWestreenen Adviseurs), Theo Dijkstra (Eleven Floawers Foundation), Maarten Fischer (Federatie Landbouw en Zorg), Adri-Piet Stam (VanWestreenen Adviseurs), Erik Koelewijn (Rabobank) en Ilona Baan (Agroloket Regio Foodvalley).

Past het bij je?
Zorgondernemers Annet Lekkerkerker en Wim van de Fliert vertelden over hun ervaringen. Hun bedrijven zijn heel verschillend. Annet liet zich jaren geleden omscholen tot therapeute en startte haar praktijk Koeching op hun melkveebedrijf. “Mijn man is melkveehouder. Mijn praktijk bevindt zich op ons bedrijf en mensen vinden de boerderij een fijne plek om te zijn, maar onze activiteiten zijn verder gescheiden.” Wim van de Fliert heeft de zorgtak juist geïntegreerd op Boerderij Groot Wagensveld, wat hij samen met zijn vrouw en zoon runt. “We zijn jaren geleden spontaan begonnen met het opvangen van enkele kinderen met een zorgbehoefte op ons pluimveebedrijf. Van het een kwam het ander en inmiddels is dat uitgegroeid tot volwassen bedrijfstak en hebben we meerdere locaties, met dag- en nachtopvang voor cliënten, een pluimveetak en melkgeitentak. Mensen die wij opvangen helpen bijv. mee door eieren te rapen en in de moestuin te werken.”

Oriëntatie en doorgroei
Voor veel agrariërs en andere mensen met belangstelling voor het starten van een zorgboerderij is de oriënterende fase lastig. “We zien dat veel mensen in die eerste oriëntatie afhaken”, vertelde Maarten Fischer van de Federatie Landbouw & Zorg. “Er is op heel veel manieren zorg mogelijk, van kleinschalig tot grootschalig en allerlei typen doelgroepen. Je moet dus zien uit te vinden wat bij je past. Als Federatie bieden we regionaal ondersteuning en tools zoals een online oriëntatiecursus. Maar ik raad iedereen ook vooral aan om bij andere zorgboerderijen te gaan meelopen en te leren van hoe andere ondernemers het doen.”

Op de juridische en financiële zaken gingen experts van VanWestreenen en de Rabobank ook in. Advsieur Adri-Piet Stam gaf aan dat je altijd goed moet kijken naar de mogelijkheden van de bestemmingsplan. Vandaaruit kan je het praktisch gaan uittekenen en in gesprek met je gemeente. Ook Rabobank ziet bij hun klanten vaak dat het beginnen van een zorgtak vaak niet zonder hobbels gaat, maar diegenen die eenmaal starten zetten daar meestal wel in door. “We zien haast nooit dat een zorgtak na enkele jaren weer beëindigd wordt, eerder dat het bedrijf daar steeds verder in doorgroeit.” zei Erik Koelewijn.

Bron: Landbouwnetwerk Regio Foodvalley

Contact

Meer nieuws