Subsidie voor investeringen in kalverstallen, vraag het deze maand aan! 

Sept 2019 – Vleeskalverenhouders kunnen in de maand september subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om subsidie voor welzijnsvriendelijke vloeren (een roostervloer voorzien van indrukbare toplaag) en ammoniak reducerende systemen. In het laatste geval gaat het om erkende systemen conform de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV), zoals luchtwassers. Ook voor bestaande stallen kan er subsidie worden aangevraagd!

Subsidiabele kosten:
Aanschaf en installatie van een nieuw ammoniak reducerend systeem of nieuwe welzijnsvriendelijke stalvloer, aanschaf van nieuwe roostervloeren en het laten infrezen van bestaande roostervloeren.

Openstelling subsidieaanvraag:
Deze subsidieregeling is open van 1 tot en met 30 september 2019.

Hoogte subsidie:
De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten. Voor ammoniak reducerende systemen geldt een maximale bijdrage van € 100.000. Voor welzijnsvriendelijke vloeren geldt geen maximumbedrag.

Voorwaarden en realisatietermijn:
De aanschaf van welzijnsvriendelijke stalvloeren of ammoniak reducerende systemen vindt plaats na de datum van indiening van de aanvraag. De betaling, levering en installatie van welzijnsvriendelijke stalvloeren vinden plaats binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening. De betaling, levering en installatie van de ammoniak reducerende systemen vinden plaats binnen drie jaar na de datum van subsidieverlening. De toewijzing van de subsidie geschied op basis van een puntensysteem.

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Neem dan contact met ons op!

Contact

Meer nieuws