Update AERIUS = update berekeningen lopende aanvragen!

Vorige week donderdag is het rekenmodel voor stikstof, AERIUS, geüpdatet. Dit rekenmodel wordt jaarlijks geüpdatet, wat tot gevolg heeft dat er voor de lopende aanvragen (of de aanvragen waar nog geen definitief besluit over genomen is) een nieuwe berekening gemaakt moet worden. De provincie zal voor al die zaken een standaardbrief sturen met het verzoek om die berekening opnieuw uit te voeren, dat noemen ze “een verzoek om aanvullende gegevens”.

Ten opzichte van vorige jaren is de update die dit jaar is doorgevoerd ingrijpender. De grootste wijziging is dat berekeningen nu op 25 kilometer zullen worden afgekapt. Dat heeft vooral effect op externe salderingen. Daarnaast moet de stikstofuitstoot van machines die u op het erf gebruikt op een andere wijze worden ingevoerd, waar voorheen enkel het aantal draaiuren moest worden ingevoerd, moeten nu bijvoorbeeld ook de liters brandstof ingevoerd worden en eventueel de hoeveelheid Adblue.


Een andere wijziging betreft de wijziging van de invoerinstructies voor stallen: bij gebruik van meerdere typen ventilatie (zoals een warmtewisselaar, lengteventilatoren én dakventilatoren) dienen verschillende emissiepunten te worden ingevoerd. Daarbij moet omgerekend worden hoeveel stikstof aan welk emissiepunt kan worden toebedeeld, afhankelijk van de hoeveelheid stallucht die het betreffende emissiepunt afvoert. U begrijpt: het opnieuw uitvoeren van deze berekeningen neemt per geval enige tijd in beslag.


Deze ingrijpende wijzigingen kunnen bovendien (mogelijk) tot gevolg hebben dat de berekeningen anders uitkomen. Op het moment van schrijven van dit artikel laat het rekenmodel heel wisselende uitkomsten zien. Heeft u op dit moment een aanvraag om natuurvergunning lopen, of een verzoek om “positieve weigering”, dan kunt u dit verzoek om aanvullende gegevens verwachten. De meeste verzoeken om aanvullende gegevens krijgen wij ook gemaild, maar wij adviseren u het verzoek altijd door te sturen naar ons om te voorkomen dat er een brief gemist wordt.

Contact

Meer nieuws