Wacht niet onnodig op de verbrede SDE++ regeling

Op 17 maart aanstaande opent de laatste SDE+ openstellingsronde (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). Als u voornemens heeft hernieuwbare energie te produceren én in het bezit bent van de benodigde vergunning(en), dan kunt u zich tot 2 april 2020 aanmelden. In het najaar wordt de verbrede SDE++ regeling van kracht, met meer ruimte voor nieuwe technieken die CO2-uitstoot verminderen. Daarmee zal waarschijnlijk de concurrentie op het beschikbare budget toenemen. Wij adviseren dan ook om niet te wachten tot het najaar, als uw plannen binnen de huidige SDE+ voorwaarden passen.

SDE+ subsidieert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de prijs van grijze stroom of gas. Met uitzondering van zonnepanelen op bestaande daken, heeft u de vereiste vergunningen nodig om in aanmerking te komen voor een subsidie. Voor hoeveel subsidie u in aanmerking komt, hangt af van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert. De voorwaarden zijn vrijwel gelijk gebleven met de regeling van het afgelopen najaar. U kunt zich inschrijven op vijf categorieën: biomassa, geothermie, water-, wind- en zonne-energie.

Mestvergisting

Monomestvergisting is een goed voorbeeld van een toepassing die prima past binnen beide SDE-regelingen. De biogas die vrijkomt in de vergister kunt u gebruiken om stroom of warmte op te wekken of zelfs om te zetten in aardgas. Of dat op uw bedrijf een interessante investering is, hangt af van uw situatie. Moet er veel aangepast worden in en rond de stal? Heeft u voldoende verse mest tot uw beschikking? En wat wilt u na vergisting met de mest doen? Belangrijke vraagstukken waar VanWestreenen u graag bij begeleid.

Om in aanmerking te komen voor een SDE-subsidie op mestvergisting dient uw project volledig ‘obstakelvrij’ te zijn. Alleen als u al in het bezit bent van vereiste vergunningen, financiering en de gevraagde haalbaarheidsstudie kunt u dit traject nog inschrijven op SDE+.

Voorwaarden SDE++ regeling

Binnen de verbrede SDE++ (Stimuleringregeling Duurzame Energietransitie) zal straks subsidie verstrekt worden op basis van CO2-reductie. Technieken als composteringswarmte en warmte- en koudeopslag in de glastuinbouw zullen vanaf het najaar 2020 in aanmerking komen voor subsidies. Het kabinet streeft met deze nieuwe regeling naar 49% CO2-emissiereductie in 2030.

Concurreren op CO2-reductie

Het grootste verschil met de huidige SDE+ regeling is dat uw toepassingen binnen de verbrede regeling zullen concurreren op basis van vermeden CO2-uitstoot in plaats van de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De technieken die zo kosteneffectief mogelijk reduceren zullen als eerste in aanmerking komen voor een subsidie.

Advies in energie-innovatie

Heeft een nieuw project rond energie-innovatie voor ogen?

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Meer nieuws