Wijziging omgevingsverordening Gelderland aangaande de geitenhouderij

In het najaar van 2017 legde provincie Gelderland een uitbreidingsverbod op aan de geitenhouderij. Dat deed men door regels op te nemen in de ruimtelijke verordening. Dit verbod zou drie jaar gelden, in de hoop dat nieuwe volksgezondheidsonderzoeken andere resultaten zouden geven dan die tot dat moment waren uitgevoerd voor de regio in het oost en Noord Brabant en het noorden van Limburg.

Helaas zijn de onderzoeken, die in overige delen van Nederland plaatsvinden, nog niet afgerond en werpen de eerste resultaten nog geen ander perspectief op de zaak. Dit zorgt ervoor dat provincie Gelderland heeft besloten om het verbod nog eens 3 jaren door te zetten, wederom in afwachting van nieuwe resultaten. Als die gunstig voor de sector uitvallen dan zal het verbod op uitbreiding komen te vervallen. Als de resultaten niet ten gunste van de sector uitvallen kan het verbod na de komende 3 jaren worden voortgezet, of ze zouden extra regels aan uitbreiding van geitenhouderij kunnen verbinden.

De ontwerp omgevingsverordening ligt tot en met 13 november 2020 ter inzage. U kunt in die periode een zienswijze indienen.

Ten opzichte van het oorspronkelijke uitbreidingsverbod wijzigt er één element, namelijk dat het verbod op uitbreiding niet geldt voor jonge lammeren geboren op het eigen bedrijf, tot een leeftijd van 60 dagen tijdens en direct na het lammerseizoen. Zo wordt voorkomen dat er welzijnsproblemen ontstaan als er tijdens die periode meer jonge geitjes of bokjes worden gehouden dan dat de huidige vergunning toestaat.

Ongewijzigd is dat er nog steeds wel ontwikkelingsmogelijkheden zijn, op voorwaarde dat het totaal aantal geiten niet toeneemt. Denk dan aan vervangende stalruimte of grotere stalruimte.

Wilt u vragen stellen aan de provincie over de aanpassing van de verordening, dan kunt u zich aanmelden voor een digitale informatiebijeenkomst die 27 oktober 2020 plaatsvindt. U kunt zich aanmelden via deze link: https://www.gelderland.nl/Informatiebijeenkomst-omgevingsverordening/Informatiebijeenkomst-omgevingsverordening-27-oktober/Sessies/27-oktober-geitenhouderijen

Wilt u de ontwerpplan zelf inzien dan kan dat via de volgende link: https://gldanders.planoview.nl/planoview/conceptplannen.

Uiteraard kunt u een van onze adviseurs bellen wanneer u vragen heeft over het uitbreidingsverbod en de voorgenomen wijziging.

Neem contact met ons op.

Contact

Meer nieuws